Quản trị   Logout
Tìm kiếm:  
Dịch vụ công | Báo cáo | Dự báo | Văn bản | TC KT, quy phạm | DM Sở NN&PTNT | DM Phòng PT | ĐV Khảo nghiệm | DM Đơn vị SXKD | DM Phân bón | Nhận biết, SD PB | DM người lấy mẫu | Chất lượng SP
DM phòng phân tích, giám định
icon  Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng - Sở KHCN Quảng Trị
icon  Công ty cổ phần chứng nhận Vinacert
icon  Công ty cổ phần giám định cà phê và hàng hóa xuất nhập khẩu (CAFECONTROL)
icon  Công ty cổ phần giám định và khử trùng FCC
icon  Công ty Cổ phần Giám định Vinacontrol
icon  Phòng Kiểm nghiệm hóa sinh - Trung tâm phân tích và kiểm nghiệm tỉnh Bình Định
icon  Phòng Kiểm nghiệm hóa sinh và vật liệu xây dựng - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Kon Tum
icon  Phòng Kiểm nghiệm sản phẩm hàng hóa - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Bình Thuận
icon  Phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm (KCS) – Công ty TNHH một thành viên phân đạm và hoá chất Hà Bắc
icon  Phòng Phân tích mẫu
icon  Phòng phân tích tổng hợp
icon  Phòng Thử nghiệm – Công ty cổ phần chứng nhận Vinacert
icon  Phòng Thử nghiệm phân bón
icon  Phòng Tiêu chuẩn chất lượng - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Nghệ An,
icon  Trung tâm chất lượng nông lâm thủy sản vùng 2
icon  Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Thanh Hóa,
icon  Trung tâm dịch vụ phân tích thí nghiệm - Sở Khoa học và công nghệ thành phố Hồ Chí Minh
icon  Trung tâm Khảo kỉêm nghiệm Giống, sản phẩm cây trồng và phân bón Quốc gia
icon  Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1 (Quatest 1)
icon  Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
Phòng Kiểm định chất lượng phân bón
1. Tên phòng:  Phòng Kiểm định chất lượng phân bón
2. Địa chỉ:  Phòng Phân tích trung tâm Viện Thổ nhưỡng Nông hoá xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội
3. Điện thoại:  04. 8385636
     Fax:  04. 8389924
4. Đơn vị quản lý trực tiếp:  Viện Thổ nhưỡng Nông hoá
5. Quyết định công nhận:  Số 13/2000-QĐ/BNN-KHCN, ngày 18/12/2000
6. Lĩnh vực công nhận:
 Kiểm định chất lượng phân bón
9. Các phép thử được công nhận:

TT

Tên phép thử

Phương pháp thử

1

Xác định độ ẩm

10TCN 302-97

2

Xác định nitơ tổng số

10TCN 304-97

3

Xác định nitơ hữu hiệu

10TCN 361-99

4

Xác định photpho tổng số

10TCN 306-97

5

Xác định photpho hữu hiệu

10TCN 307-97

6

Xác định kali tổng số

10TCN 308-97

7

Xác định kali hữu hiệu

10TCN 360-99

8

Xác định chất hữu cơ tổng số

10TCN 366-99

9

Xác định axit humic, axit fulvic

10TCN 365-99

10

Xác định buiret trong ure

10TCN 304-97

11

Xác định axit tự do trong phân dư axit

10TCN 303-97

12

Xác định lưu huỳnh tổng số

10TCN 363-99

13

Xác định clorua hoà tan

10TCN 364-99

14

Xác định vi lượng Cu, Zn, Mo, Co, Mn

10TCN 362-99

10. Danh mục thiết bị:
•Cân kỹ thuật •Cân phân tích •Máy đo hấp thụ nguyên tử •Máy đo phát xạ •Máy so màu •Máy đo lưu huỳnh •Máy đo pH •Máy đo pH, EC, Eh •Máy đo độ dẫn điện •Máy đo độ mặn •Máy cất đạm •Máy lọc nước •Máy siêu lọc nước •Máy nghiền mẫu •Máy ly tâm •Máy bơn nhu động •Máy làm lạnh •Tủ sấy •Lò nung •Bếp phân huỷ mẫu •Tủ lạnh
11. Nhân lực:  •Thạc sĩ: 01 người •Đại học: 04 người •Trung cấp: 01 người
12. Thông tin khác:
Ngoài các phép thử được công nhận. PTN có thể thực hiện các phép thử sau: - Phân tích các mẫu đất, phân bón, cây trồng với nhiều chỉ tiêu và nhiều phơng pháp phân tích tuỳ sự lựa chọn của khách hàng như: NPK tổng số, NPK dễ tiêu, C hữu cơ, S, Ca, Mg, CEC, TPCG, pH, độ chua, độ mặn, Fe, Al, Cl, SO4, CO3 và các nguyên tố vi lượng, nguyên tố vết. . . - Phân tích các nguyên tố: Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, N,a Pb, Si, Se, Sn, Zn, As và Hg với độ chính xác cao trên máy phân tích phổ hấp thụ nguyên tử PERKINELMER AAS 3300.
13. Hình ảnh hoạt động:
Chịu trách nhiệm: TS. Trương Hợp Tác
Phòng sử dụng đất và Phân bón - Cục Trồng trọt - Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội
Email: tacth.nn@mard.gov.vn
Thiết kế bởi: Trung tâm công nghệ phần mềm Thuỷ Lợi