Thông tin chỉ đạo SX > Tình hình đột xuất
 

Công văn số 689/TT-CLT ngày 13/6/2017 của Cục Trồng trọt về việc chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu , vụ Mùa, vụ Đông 2017

(15/06/2017,05:20:13) Công văn số 689/TT-CLT ngày 13/6/2017 của Cục Trồng trọt về việc chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2016-2017 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu , vụ Mùa, vụ Đông 2017 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố phía Bắc.